Menu

TOA YW-4500

Nhật Bản
12 tháng

Các TOA YW-4500 là một ăng-ten lưỡng cực trong nhà được thiết kế để được sử dụng trong các hệ thống vô tuyến băng UHF. Một đèn điện được cung cấp bên dưới của đơn vị để chỉ ra tình trạng cung cấp điện.

Liên hệ: 098 155 1855

 

Thông số kĩ thuật YW-4500 Wall Mounted Wireless Antenna

Power Source 7 to 12 V DC (supplied from tuner)
Current Consumption Under 24 mA
Receiving Frequency 680 to 880 MHz, UHF
Antenna Gain More than 8 dB (0 dB position)
Attenuator 0 / -10 / -20 dB (selectable)
Output Impedance 75 Ω
Recommended Cable Type RG-6/U or RG-11/U
Operating Temperature Range -10 to 50°C
Weight 300 g
Color Off-white